Tenzometrické měření

Jeřábnické tenzometrické vážení

Systémy tenzometrického vážení na jeřábech nezajišťují pouze měření hmotnosti zavěšeného břemena. V kombinaci s vhodným vyhodnocovacím přístrojem plní i funkci kontroly přetížení jeřábu.

Zde se velmi osvědčily čepové, tenzometrické snímače. Jejich využíváním se snížila náročnost strojních úprav na zdvihacím zařízení při montáži systému vážení. Zvláště výhodné se ukazují při výrobě nových jeřábů, kdy konstruktéři mohou kladky přizpůsobit technickým parametrům tenzometrických snímačů stardadní řady. Nejčastěji se tyto snímače instalují jako čepy vyrovnávací kladky.

Technologické vážení

Systémy tenzometrického vážení jsou založany na měření tlaku respektive tahu. To umožňuje široké využití v různých technologiích výroby.

Nejrozšířenější využití se nabízí ve skladovém hospodářství. Ať při kontrole množství dodaného materiálu, tak při průběžném sledování stavu zásob. Tenzo- metrické snímače jsou zabudovány pod "nohy" nádrží, tanků apod.

Obdobně mohou fungovat jako kontinuální měření výšky hladiny všude tam, kde z různých důvodů selhávají běžné metody měření hladiny.

Tenzometrické vážení je s úspěchem využíváno ve výrobních procesech, které vyžadují přesné dávkování různých komponentů.

Čepové snímače umožnily jednoduché použití tohoto systému měření i v techno- logiích, které vyžadují permanetní kontrolu tahu (např. navíjení na cívky).