Elektrické vytápění

Elektrické sálavé vytápění

Jsme členem skupiny autorizovaných partnerů společnosti Fenix.

Těžištěm naší činnosti je uceléná služba zákazníkovi při výběru a realizaci systému elektrického sálavého vytápění. Staneme se tak partnerem záazníka, ve všech fázích realizace projektu sálavého vytápění, který přebírá i určitou zodpovědnost za výsledný efekt celého systému vytápění.

Kromě této ucelené služby můžeme zajistit dodání kompletního sortimentu společnosti FENIX a to formou maloobchodního prodeje.

Princip infračerveného vytápění

U konvenčního vytápění je topidlem ohříván nejdříve vzduch, který následně předává teplo okolním konstrukcím a předmětům ( stěny, nábytek, ... ). Dochází tak k větším rozdílům teplot v jednotlivých částech místnosti.

U sálavého vytápění je teplo předáváno hlavně infračerveným zářením. Zářivý tok neohřívá vzduch, ale předměty a konstrukce, na které dopadá a teprve od těchto konstrukcí se ohřívá vzduch v místnosti.

Z popsaného principu se nabízejí následující výhody:

vyšší tepelná pohoda při nižší teplotě vzduchu v místnosti;

Základní formy sálavého vytápění

Elektrické sálavé panely se výhodně uplatňují všude tam, kde je vyžadováno vytápění s vysokým uživatelským konfortem. Lze je však využívat i k velmi úspornému temperování v podmínkách, kde standardní konveční topidla jsou méně vhodná. Lze je velmi dobře kombinovat i s jinými topnými podlahami nebo konvektory. Mohou sloužit i jako přídavné topení.

Vysokoteplotní panely - teplota na povrchu sálavých lamel je cc 350°C; jsou určeny pro zavěšení do větších výšek 5-8 m.

Nízkoteplotní panely - teplota na povrchu vyřazovací plochy max 110°C; doporučená výška umístění panelů je 2,5-3 m.

Elektrická topné fólie umožňuje instalaci vytápění, aniž by byl narušen původní estetický vzhled místnosti.Tenký profil folie nevyžaduje hlubších zásahů do původní omezené konstrukční výšky. Instalace je snadná a časově nenáročná. Značně se tím snižují náklady na provedení práce. Je ideální přímotopný systém s rovnoměr- nou distribucí tepla po celé ploše. Vytváří celkovou tepelnou pohodu a komfort při nižší provozní teplotě. Zajišťuje moderní systém tzv. vekoplošného vytápění.

ECOFILM F - ideálně splňuje technické požadavky pro instalaci podlahového vytápění pod plovoucí podlahy ( laminátové i dřevěné)

ECOFILM C - ideálně splňuje tecvhnicvké vpožadvaky pro instalaci stropního

vytápění, zejména do sádrokartonových konstrukcí;

Elektrické topné kabely ECOFLOOR se liší svou konstrukcí a výkonem. Výběr správného typu topného kabelu závisí na účelu použití a na skladbě konstrukce, ve které má být nainstalován.

Pro podlahové vytápění a vyhřívání venkovních ploch lze topné kabely instalovat jako samostatné topné okruhy nebo jako rohože. Z hlediska funkčnosti není mezi okruhem a rohoží žádný rozdíl. Topná rohož je v podstatě kabel fixovaný na nosné tkanině. Odlišný je však způsob instalace. Instalace okruhu je flexibilnější, ale náročnější. Pokládka rohože je jednoduššía je u ní zajištěno rovnoměrné rozložení výkonu. Jevhodná spíše pro pravidelné plochy.

Elektrické podlahové vytápění může být navrhováno jako :

Venkovní aplikace