Automatizace Vážení Elektroinstalace

technologické vážení

 

Systémy tenzometrického vážení jsou založany na měření tlaku respektive tahu.   To umožňuje široké využití v různých technologiích výroby.

Nejrozšířenější  využití  se  nabízí  ve  skladovém  hospodářství.  Ať při kontrole množství dodaného materiálu, tak při průběžném sledování stavu zásob. Tenzo- metrické snímače jsou zabudovány pod "nohy" nádrží, tanků apod.

Obdobně  mohou fungovat jako kontinuální měření výšky hladiny všude tam, kde    z různých důvodů selhávají běžné metody měření hladiny.

Tenzometrické vážení  je  s úspěchem využíváno  ve výrobních  procesech, které vyžadují přesné dávkování různých komponentů.

Čepové snímače umožnily jednoduché použití tohoto systému měření i v techno- logiích, které vyžadují permanetní kontrolu tahu (např. navíjení na cívky).

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode