Automatizace Vážení Elektroinstalace

Elektrické sálavé vytápění

Jsme členem skupiny autorizovaných prodejců společnosti FENIX.

Těžištěm naší činnosti je uceléná služba zákazníkovi při výběru a realizaci systému elektrického  sálavého  vytápění. Staneme  se  tak  partnerem záazníka,  ve všech fázích realizace  projektu sálavého vytápění, který přebírá  i určitou  zodpovědnost za výsledný efekt celého systému vytápění.

- poradíme s výběrem správného řešení systému elektrického sálavého vytápění;

- pomůžeme se zpracováním návrhu vytápění, včetně cenové nabídky;

- zajistíme  realizaci aplikace vytápění od dodávky potřebných komponentů až po

  samotnou montáž a uvedení do provozu;

Kromě  této  ucelené  služby  můžeme  zajistit  dodání  kompletního  sortimentu společnosti FENIX a to formou maloobchodního prodeje.

 

PRINCIP INFRAČERVENÉHO VYTÁPĚNÍ

U konvenčního vytápění  je  topidlem  ohříván  nejdříve  vzduch, který následně předává teplo okolním  konstrukcím  a  předmětům ( stěny, nábytek, ... ).  Dochází tak k větším rozdílům teplot v jednotlivých částech místnosti.

U sálavého vytápění je teplo předáváno hlavně  infračerveným  zářením. Zářivý tok neohřívá  vzduch, ale  předměty  a  konstrukce,  na  které  dopadá a teprve od těchto konstrukcí se ohřívá vzduch v místnosti.

Z popsaného principu se nabízejí následující výhody:

- vyšší tepelná pohoda při nižší teplotě vzduchu v místnosti;

- úspora energie ve výši od 18% do 24% oproti konvečnímu vytápění;

- výrazné snížení cirkulace vzduchu a tedy i prašnosti;

- architektonická nenápadnost (zejména v prostorách s tzv. kazetovým stropem);

- možnost zónového ohřevu;

- příznivě působí na osoby s onemocněním kloubů a dýchacích cest.

 

ZÁKLADNÍ FORMY SÁLAVÉHO VYTÁPĚNÍ

Elektrické sálavé panely   se výhodně  uplatňují všude  tam,  kde je vyžadováno vytápění s vysokým uživatelským konfortem. Lze je však využívat i k velmi úsporné- mu temperování v podmínkách, kde standardní konveční topidla jsou méně vhodná. Lze je  velmi  dobře  kombinovat i s jinými  topnými podlahami nebo  konvektory. Mohou sloužit i jako přídavné topení.

Vysokoteplotní panely - teplota na povrchu sálavých lamel je cc 350°C;

                                    jsou určeny pro zavěšení do větších výšek 5-8 m.

Nízkoteplotní panely  - teplota na povrchu vyřazovací plochy max 110°C;

                                   doporučená výška umístění panelů je 2,5-3 m.

 

Elektrická topné fólie umožňuje instalaci vytápění, aniž  by  byl narušen původní estetický vzhled místnosti.Tenký profil folie nevyžaduje hlubších zásahů do původní  omezené  konstrukční výšky. Instalace  je snadná  a  časově nenáročná. Značně se tím snižují náklady na provedení práce. Je ideální přímotopný  systém  s rovnoměr- nou distribucí tepla po celé ploše. Vytváří celkovou  tepelnou pohodu  a komfort při nižší provozní teplotě. Zajišťuje moderní systém tzv. vekoplošného vytápění.

ECOFILM F - ideálně splňuje technické požadavky pro instalaci podlahového

                   vytápění pod plovoucí podlahy ( laminátové i dřevěné )

ECOFILM C - ideálně splňuje tecvhnicvké vpožadvaky pro instalaci stropního

                   vytápění, zejména do sádrokartonových konstrukcí;

 

Elektrické topné kabely ECOFLOOR  se liší  svou konstrukcí  a  výkonem. Výběr správného typu topného kabelu závisí na účelu použití a na skladbě konstrukce, ve které má být nainstalován.

Pro podlahové  vytápění  a  vyhřívání  venkovních ploch lze topné kabely instalovat jako samostatné  topné okruhy nebo jako rohože.  Z hlediska funkčnosti není mezi okruhem  a  rohoží  žádný  rozdíl.  Topná  rohož  je  v podstatě  kabel fixovaný na nosné tkanině. Odlišný  je  však způsob  instalace. Instalace okruhu je flexibilnější, ale  náročnější. Pokládka  rohože  je  jednoduššía  je  u ní  zajištěno  rovnoměrné rozložení výkonu. Jevhodná spíše pro pravidelné plochy.

Elektrické podlahové vytápění může být navrhováno jako :

      - akumulační - pro akumulaci tepla je využívána  levnější  elektrická sazba v nočních hodinách (8 hodin);  k vyzařování tepla dochází i mimo dobu akumulování tepla a to až 16 hodin;

      - smíšené - teplo je akumulováno 16 hodin denně  v nízkém tarifu; dalších 8 hodin je naakumulované teplo vyřazováno z povrchu podlahy;

      - přímotopné - využívá tzv. přímotopnou sazbu;  umožňuje pružně reagovat na  změnu  požadavku  teploty;   v  levnějším  tarifu  jsou  provozovány  i  ostatní spotřebiče v domácnosti = celkový účet za veškerou elektřinu vychází příznivě.

 

Venkovní aplikace

      - ochrana chodníků a komunikací 

pro efektivní  činnost vytápění je podmínkou instalace speciální regulace osazené sondami  snímajícími teplotu  a  zároveň  vlhkost povrchu chodníků a komunikací; pokles teploty pod limitu + voda, led nebo sníh = spuštění vytápění;

      - rozmrazování žlabů a svodů

kabely  jsou  vhodné  jak  pro kovové či plastové žlaby a svody, tak pro asfaltové mezistřešní źlaby a svody

      - ochrana potrubí před zamrzáním

používá se speciální kabel vybavený vidlicí, kterou  postačí  zapnout  do zásuvky; kabel je vybaven vlastním miniaturním termostatem.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode